Article

The Chineese embassy in Kyrgyz Republic

The Chineese embassy in Kyrgyz Republic held international contest named “Chineese language as a bridge” among Kyrgyz universities on 15th April, 2017 in Kyrgyz theater . The contest was 16th in this year and named “Future is brighter with dream”
32 students took part in this contest, and three of them were from International Ataturk Alatoo University. These three students won all prizes:
1st place-Bermet Mirlanova ( 3rd year student),
2nd place- Aizada Kubanychbek kyzy (4th year student),
3rd place-Nuray Ismailova (4th year student).

2017-жалдын 15-апрелинде Т.Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрында Кытайдын Кыргызстандагы Элчилиги тарабынан уюштурулган КРнын ЖОЖдор аралык «Кытай тили көпүрөсү» эл аралык коңкурсунун 16-тандоо конкурсу “Кыял келечекке жарык чачат” аттуу темада өткөрүлдү.
Конкурска жалпысынан 32 катышуучу катышып, алардын ичинен Эл Аралык Алатоо Университетинин Кытай тили жана котормо бөлүмүнөн үч студент катышып, үчөөтең эң алдынкы орундарга ээ болушту .
1-орун Мирланова Бермет 3-курстун студенти
2-орун Кубанычбек кызы Айзада 4-курстун студенти
3-орун Исмаилова Нурай 4-курстун студенти

Contact us

Ala-Too International University

Connect with us

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.